MENU

21 januari 2021

StoneBridge Investments koopt totaal 588 verhuurde woningen in North Carolina (VS)

Amsterdam/Washington, DC, 26 oktober 2020 – StoneBridge Investments (StoneBridge) heeft via haar beleggingsfonds, SRF Wakefield, LP het appartementencomplex Columns at Wakefield in Raleigh aangekocht, bestaande uit 324 verhuurde woningen en algemene voorzieningen. De aankoopsom bedraagt US$ 62,5 miljoen. Deze zomer werd al een appartementencomplex van 264 verhuurde woningen aangekocht in Charlotte. Stonebridge heeft nu meer dan 1.000 woningen in North Carolina onder beheer.

www.stonebridgeinvestments.com ______________________________________________________________________________

StoneBridge, gevestigd in Washington, DC, is een dochteronderneming van Timeless Investments (Familie van Veggel), die sinds 2004 lokaal actief is in het beleggen en ‘value-add’ herpositioneren van bestaand huurwoningvastgoed met kwaliteit in de VS. De focus ligt hierbij met name op de economisch sterk groeiende buitensteden aan de Oostkust. StoneBridge heeft in het verleden meer dan 3,500 woningen reeds succesvol verkocht en heeft nu momenteel ruim 2,500 woningen met een totale waarde van ca. $500 miljoen onder beheer. StoneBridge investeert samen met Timeless Investments en een selecte groep relaties en partners haar eigen geld per acquisitie.
Een voorgenomen businessplan bestaat uit renovatie van de algemene voorzieningen en het verbeteren van een deel van de woningen resulterend in een stijgend jaarlijks rendement en hogere eindwaarde. Het verwachte totaalrendement voor de beleggers komt voor dergelijke complexen netto uit op ongeveer 10-12% per jaar, waarvan ongeveer 6% cash jaarlijks naar verwachting wordt uitgekeerd uit de operationele cashflow gedurende de looptijd; welke tussen de 5-7 jaar kan liggen.
Samen met de twee andere ondernemingen van Timeless Investments in de VS welke tevens geënt zijn op huurwoningen; ontwikkelaar ZOM Living en beheerder ZRS Management, vormt StoneBridge een geïntegreerd kennisplatform met lokale basis in de VS.