MENU

20 oktober 2020

DE (ON)RUST VAN VERANDERING | DOOR BAS VAN VEGGEL

In een sterk aantrekkende economie en vastgoedmarkt ontstaat er naast veel euforie ook genoeg discussie over hoe we onze samenleving en steden moeten vormgeven.

Beleidsmakers in de grote steden, al dan niet gemotiveerd door komende gemeenteraadsverkiezingen, implementeren in hoog tempo nieuwe wetgeving die moet leiden tot een ‘inclusieve samenleving’.

Klik hier voor de gehele column in PDF.